Tuesday, September 18, 2012

This month's Popular

1. Tendo Yoshimi - Soran Matsuri Bushi
2. Natsuki Ayako - Yuki Noren
2. Kurokawa Shinichiro - Kurenai Sakaba
4. Kawano Natsumo - Hana wa Kobe
5. Ogawa Eisaku - Onna Gawa
7. Hana wa Saku
8. Takegawa Maiko - Tenkawa Higure
9. Kozai Kaori - Sake no Yado
10. Sugimoto Masato - Fuyu Donari
11. Chiba Kazuo - Michinoku Kaze Sakaba
12. Akimoto Junko - Nijuyoji no Kodoku
13. Itsuki Hiroshi - Yoake no Blues
14. Chang Euen-Sook - Akasaka Rainy Blue
15. Oka Yuuko - Jinsei Futari Saki

No comments:

Post a Comment